1.    Otevřete menu, najeďte na položku „Nastavení kamer“ , šipkou nahoru označte ikonu „Párování kamer“ a zmáčkněte tlačítko „OK“.

a.    Následně vyberte ikonu (s číslem 1 nebo 2), ke které chcete kameru přiřadit a potvrďte její výběr pomocí tlačítka OK.

2.    V tuto chvíli je třeba zmáčknout a přidržet „kódovací tlačítko“ na spodku párované kamery, a to po dobu, dokud se nezobrazí obraz z kamery na displeji rodičovské jednotky.