ANO. 


Autokamera je v ČR, SK, PL a dalších evropských zemích povolena. Záznam ale musí být použit pouze pro soukromé účely nebo objasnění dopravní nehody či přestupku u Policie ČR, či v přestupkovém řízení na příslušných úřadech či soudech. Záznamy, především SPZ a obličeje osob, nesmí být veřejně publikovány na internetu. (např.: YouTube, Facebook, atp...)


Jiná situace je v sousedním Rakousku, kde kvůli přísné legislativě, související s právem na ochranu soukromí, je pořizování videozáznamu z jízdy výslovně zakázáno pod hrozbou pokuty. Doporučujeme informovat se na aktuální postoj národních legislativ přímo u pravomocných orgánů konkrétního státu.