1. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí. Pravé sluchátko bude hlavní a připravené pro párování, to indikuje střídavé blikání bílé a zelené LED. Levé sluchátko bliká v delších intervalech zeleně.
2. Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX Clips1. Po úspěšném spárování se ozve zvuková notifikace. LED v obou sluchátkách bliká bíle v delších intervalech.