1. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí a ozve se zvuková notifikace. Jedno ze sluchátek začne blikat střídavě zeleně a bíle. Tím jsou sluchátka připraveny pro párování se zařízením.  
2. Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX Trims1. Po úspěšném spárování se ozve zvuková notifikace.