1. Při problémech s párováním odeberte sluchátka ze seznamu spárovaných zařízení ve vašem telefonu.

2. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice, sluchátka se automaticky zapnou a začnou blikat střídavě modrou a červenou barvou.

3. Následně podržte manuálně multifunkční tlačítko na obou sluchátkách po dobu 9 sekund, než sluchátka 5× modře probliknou.

4. Poté, až začnou sluchátka opět blikat střídavě červeně a modře, je vložte do nabíjecí stanice a spárujte podle instrukcí v manuálu.