Obě jednotky jsou již spárované z výroby. V případě, že jednotky spárované nejsou, přepněte na jedné z nich na zadní straně na kanál A nebo B.