V první řadě zkontrolujte, zda nejsou videa uzamčená. Podíváte-li se do kamery, je u uzamknutých záznamů ikona klíče. Pokud tomu tak je, pravděpodobně je nastavena příliš vysoká citlivost G-senzoru a kamera zamyká záznamy například při přejetí větších nerovností.  Citlivost G-senzoru upravíte v menu.


Pokud toto nepomůže, obraťte se na náš zákaznický servis.