MAC adresu lze zjistit tímto způsobem:

 

1. Kameru připojte k síti a spojte s internetem 

2. V programu CMS klikněte v pravé části pravým tlačítkem myši na kameru a zvolte IPC config. Důležitá položka je IP addresses

3. Otevřete si příkazový řádek (CMD) a napište příkaz "arp -a". Tím zjistíme všechna připojená zařízení k síti. 

4. Vyhledejte podle předem zjištěné IP adresy Vaši kameru. Vámi požadovanou MAC adresu najdete v kolonce "psychical adress"