Továrně přednastavené heslo je "123456". Jestliže jste pomocí aplikace heslo změnil a nemůžete si na něj vzpomenout, bude zapotřebí kameru resetovat a provést párování znovu. 


V případě CCTV je továrně přednastavené přihlašovací jméno admin a políčko pro heslo prázdné. Jestliže jste si heslo změnil a nemůžete si na něj vzpomenout, bude nutné vyjmout zálohovou baterii, která se nachází uvnitř přístroje, po dobu několika vteřin. Následně budete moci vytvořit účet nový.