Od jednotek metrů až po stovky metrů v závislosti na aktuálně používané technologii pro samotné určení polohy. V případě dostatku GPS signálu je běžná přesnost na 5-20 metrů. V místech kde je GPS signál slabý, případně zcela není, dochází k určení polohy za pomoci GSM sítě, kde se přesnost může pohybovat v řádech několika, i vyšších stovek metrů. V případech, kdy bezpečnostní zónu nastavíte pro pohyb dítěte v budově nebo jiném krytém prostoru, např. škola, dům kamarádů, tak budou údaje o poloze hodinky získávat pomocí signálu mobilního operátora nebo veřejných WiFi sítí (z důvodu nedostupnosti GPS v uzavřených prostorách). Technicky je možné těchto signálů využívat k určení polohy s přesností pouze na desítky až stovky metrů. Z tohoto důvodu doporučujeme bezpečnostní zóny v těchto případech o cca 200 m zvětšit, abyste nebyli upozorňováni na opuštění zóny, i když Vaše dítě je stále uvnitř budovy.