Výdrž baterie je především závislá na četnosti automatického odesílání polohy hodinek. Dále na samotné síle GPS (satelitního) a GSM (mobilního) signálu, stejně jako na délce a počtu hovorů. Pro běžné použití doporučujeme, v rodičovské aplikaci, nastavit hodinový interval odesílání polohy. Díky tomuto nastavení dosáhnete bez problému na standardní výdrž 20-30 hodin na jedno nabití. Pokud potřebujete co nejdelší výdrž, lze automatické odesílání polohy zcela vypnout. Polohu pak můžete v aplikaci vyvolat manuálně. Tímto způsobem se dostanete na reálnou výdrž 40-50 hodin, v závislostech na ostatních výše zmíněných podmínkách (síla GPS/GSM a četnost hovorů).