V aplikaci je potřeba zapnout funkci „Přepínač chůze“. Najdete ji v Nastavení -> Profil dítěte. Následně můžete zvolit rozpětí časů, kdy má krokoměr chůzi počítat a kdy nikoliv.