Video kodek je kodek videa (sekvence obrázků); čili počítačový program nebo hardwarové zařízení, které kóduje a dekóduje video do či z určitého formátu. Toto je zpravidla za účelem zmenšení objemu dat. Takový video proud se pak následně ukládá do tzv. multimediálního kontejneru, který umožňuje kombinovat různé multimediální datové proudy (audio, video, titulky) do jednoho souboru.

Kodek H.264 je oficiální verze původního formátu MPEG-4 ASP (Advanced Simple Profile), a často se nazývá MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding).

Tento kodek je nyní již oficiálně využíván i např. na Blu-ray discích, rovněž se úspěšně prosazuje v digitálním vysílání televize, ale i na internetovém videu YouTube, iTunes apod.
Je kompatibilní i s nejnovějšími mobilními operačními systémy, a prakticky všemi platformami (tablety, smartphony aj.).