ANO. Autokamera je v ČR, SK, PL a dalších evropských zemích povolena. Záznam ale musí být použit pouze pro soukromé účely nebo objasnění dopravní nehody či přestupku u Policie ČR či v přestupkovém řízení na příslušných úřadech či soudech. Záznamy, především SPZ a obličeje osob, nesmí být veřejně publikovány na internetu, jako například na sociálních sítích typu YouTube či Facebook.

Jiná situace je v sousedním Rakousku, kde kvůli přísné legislativě související s právem na ochranu soukromí, je pořizování video záznamu z jízdy výslovně zakázáno pod hrozbou pokuty.