Pokud Vaše kamera funguje správně, není nutné se aktualizací firmwaru zabývat.

Nejnovější verzi firmwaru pro Vaši kameru TrueCam s popsanými změnami a vylepšeními naleznete na www.truecam.cz/firmware

Důležité upozornění: Aktualizaci firmwaru vždy provádějte s kamerou připojenou k napájecímu adaptéru v automobilu a s plně nabitou baterií.


Dále prosím postupujte podle níže uvedeného návodu na provedení aktualizace:

1. Paměťovou kartu naformátujte v počítači na formát FAT32 (výchozí velikost alokační jednotky).


2. Stažený ZIP soubor z webových stránek www.truecam.cz/firmware rozbalte do nově vytvořené složky (například na Plochu).


3. Ze složky vytvořené v bodu 2 zkopírujte pouze soubor s příponou .BIN a vložte do kořenového adresáře (rootu) paměťové karty. Bude se zde nacházet pouze jeden soubor.


4. Paměťovou kartu s nahraným firmwarem vložte do kamery a kameru připojte k napájení z autozapalovače.


5. Nyní dojde k automatickému zapnutí kamery a zobrazení kontextové nabídky “Aktualizovat firmware?” či “Firmware update?“. Pomocí šipek a tlačítka OK zvolte “Ano” / "Yes". Aktualizace může trvat i několik minut.


 Pozor: u kamer TrueCam A4, A5 Pro Wifi a A6 se aktualizace firmware spustí automaticky, bez zobrazení potvrzovacího hlášení o aktualizaci. Modrá dioda na kameře začne blikat, nejprve pomalu, poté rychle. Jakmile se kamera spustí, aktualizace proběhla úspěšně.


6. Po úspěšné aktualizaci firmwaru doporučujeme kartu znovu naformátovat, aby nedošlo k opětovné instalaci firmwaru.


9. Po opětovném zapnutí kamery uveďte volbou “Tovární nastavení” / „Default setting“ v MENU kamery zařízení do továrního nastavení.


10. Nyní je aktualizace úspěšně dokončena a kameru můžete začít opět plně využívat.