Při problémech s párováním je potřeba sluchátka vyndat ze stanice a odebrat ze seznamu zařízení v telefonu. 

Sluchátka vypni podržením multifunkčního tlačítka po dobu 3 vteřin (vypínají se mimo stanici) a následně znovu podrž multifunkční tlačítka na 5 sekund, než začnou střídavě blikat červenobíle a zavibrují. Vložením do stanice dojde ke spárování a zhasnutí světel. 

Teď už zbývá jen spárovat s mobilem a znovu zapnout nějakou pecku.